BnK Solution cooperates with PMA Vietnam Academy to organize PMF training course

calendar 18/05/2023

PMA Vietnam Academy  

The Project Management Academy (PMA) is a specialized organization that provides consultancy, training and improves the managerial capabilities of companies and organizations in the field of Professional Project Management according to international standards of the US Project Management Institute (PMI). 

PMA brings together experts and managers with decades of experience in various fields such as Technology, Telecommunications, Construction, Banking, Oil and Gas, etc. They always deliver products and services that transfer professional management knowledge. That’s why PMA Vietnam Academy has gained the trust of numerous customers nationwide. 

PMF training course overview 

The PMF course, or Project Management Fundamentals, is designed based on the PMI international standards to provide students with core knowledge of project management according to international standards and equip them with essential foundational skills and techniques. 

The training course revolves around the following main contents: 

 • Introduction to the PMI project management framework 

 • Stakeholder management 

 • Communication management 

 • Project scope management 

 • Schedule management 

 • Cost management 

 • Quality management 

 • Resource management 

 • Risk management 

 • Integration management 

Through informative lectures and practical sharing by instructors in this course, BnK’s team member have gained a more multidimensional perspective on the project management process, as well as understanding useful tips in the journey of conquering customers and team management. 

The organizers hope that this valuable knowledge will be an important tool to help BnK Solution team successfully complete upcoming projects. 

-------------------------------------------

BnK Solution kết hợp với Học viện PMA Việt Nam, tổ chức khóa đào tạo PMF

Học viện PMA Việt Nam 

Project Management Academy (PMA) là tổ chức chuyên tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực Quản lý của các công ty, tổ chức trong lĩnh vực Quản lý Dự Án Chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế của Học Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI).  

PMA quy tụ những chuyên gia, những nhà quản lý với hàng chục năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ, Viễn thông, Xây dựng, Ngân hàng, Dầu khí, … họ luôn mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyển giao tri thức quản trị chuyên nghiệp. Nhờ đó mà Học viện PMA Việt Nam đat được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng trên toàn quốc. 

Tổng quan về khóa đào tạo PMF 

Khoá học PMF hay Quản lý dự án nền tảng được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc tế PMI nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cốt lõi của công việc quản lý dự án theo chuẩn quốc tế, và trang bị các kỹ năng, kỹ thuật nền tảng quan trọng. 

Khóa đào tạo xoay quanh các  nội dung chính bao gồm: 

 • Giới thiệu khung quản lý dự án của PMI 

 • Quản lý các bên liên quan  

 • Quản lý giao tiếp  

 • Quản lý phạm vi dự án  

 • Quán lý tiến độ  

 • Quản lý chi phí  

 • Quản lý chất lượng  

 • Quản lý nguồn lực  

 • Quản lý rủi ro  

 • Quản lý tích hợp 

Thông qua những bài giảng bổ ích và cả những chia sẻ thực tế của giảng viên trong khóa học này, các học viên BnK  đã có góc nhìn đa chiều hơn về quy trình quản lý dự án cũng như nắm rõ những bí quyết hữu ích trong hành trình chinh phục khách hàng, quản lý đội nhóm. 

Ban tổ chức hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ là hành trang quan trọng, giúp cho đội ngũ học viên BnK hoàn thành tốt các dự án sắp tới.