Green Software - BnK Solution accompanies global sustainable development

featured-image

Vietnamese below/ Tiếng Việt bên dưới

Did you know that uncontrolled software development causes serious consequences?

In today's digital age, software plays an important role in all areas of life, from education and healthcare to business and entertainment. However, the wave of software technology entails many risks if not well controlled from the initial stages to management and operation. 

One of the negative effects of software development is increased carbon emissions. Building and developing software consumes a lot of energy and resources. Especially when launching complex systems that will cause large carbon emissions, causing global warming, water and air pollution and climate change. 

Another negative impact is from industrial waste. As old software is replaced, the amount of waste from electronic devices and computers increases. In addition, software also generates electronic waste during the production and shipping of software products. What will happen when we are surrounded by garbage, polluted air and billions of scary strange diseases? 

Do you know about Green Software solutions? 

The concept of Green Software first appeared in 1990 but has received special attention in recent years when the environment and resources are facing many problems and consumers are increasingly concerned about environmental protection. 

Green Software refers to developing software in a sustainable, friendly way and with minimal negative impact on the environment. The meaning of Green Software is not only encapsulated in itself but also broader, more precisely a new technology trend aimed at protecting the natural habitat. 

What benefits does Green Software bring? 

Saving energy and resources: Green Software is designed to consume less energy and resources than conventional software, helping to save costs and reduce carbon emissions. 

Reduce environmental pollution: Green Software reduces carbon emissions and other harmful substances into the environment, reduces the impact on human and animal health, and helps protect the environment. 

Increase sustainability: Green Software helps increase the sustainability of businesses and organizations by reducing costs and creating long-term value for the business. 

Meet customer requirements: Today, consumers are increasingly interested in environmentally friendly products and services. Green Software helps businesses and organizations meet this requirement of customers, creating a competitive advantage in the market. 

What can BnK Solution do in the Green Software trend? 

In addition to the professional measures that need to be taken from software design and development, we can immediately apply some simple measures below: 

- Turn off the computer when not in use, switch the computer screen to dark mode. 

- Optimize computer configuration to save energy. 

- Use energy-saving software, open-source software, easy to integrate for development and reproduction. 

- Reuse software components to reduce e-waste. 

- Delete files, folders, information that you no longer use on platforms, email... to reduce the amount of resources that developers are consuming to store data. 

- Use electronic business cards (BKard) instead of physical business card products. 

- Minimize the printing of unnecessary documents during work...

It's just small things and people may not take it seriously. However, every destination needs a beginning, every great achievement has a contribution from small things. Therefore, BnK Solution chooses to work together from the simplest things that anyone can do, to the difficult things that require specialized techniques. BnK believes that solidarity creates the strength of a team. With unity and constant efforts, any goal can be reached. Let's join BnK Solution to respond to Green Software by doing meaningful things! 

-----------------------------

Green Software – BnK Solution chung tay vì sự phát triển bền vững 

Bạn có biết, phát triển công nghệ phần mềm một cách thiếu kiểm soát gây phát sinh những hệ lụy nghiêm trọng? 

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, phần mềm đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ giáo dục, y tế đến kinh doanh và giải trí. Tuy nhiên, làn sóng công nghệ phần mềm lại kéo theo rất nhiều rủi ro nếu không kiểm soát tốt từ các khâu khởi tạo đến quản lý, vận hành.  

Một trong những tác động tiêu cực của quá trình phát triển phần mềm là tăng lượng khí thải carbon. Việc xây dựng cũng như phát triển phần mềm hao tốn rất nhiều năng lượng và tài nguyên. Đặc biệt là khi khởi chạy các hệ thống phức tạp sẽ gây ra lượng khí thải carbon lớn, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm nước, không khí và biến đổi khí hậu.  

Tác động tiêu cực khác đó là từ chất thải công nghiệp. Khi các phần mềm cũ bị thay thế, lượng chất thải từ các thiết bị điện tử và máy tính tăng lên. Ngoài ra, phần mềm cũng gây ra rác thải điện tử trong quá trình sản xuất và vận chuyển các sản phẩm phần mềm. Sẽ ra sao khi xung quanh chúng ta ngập tràn bởi rác thải, không khí ô nhiễm và hàng tỷ những căn bệnh lạ đáng sợ? ... 

Bạn có biết đến giải pháp phần mềm xanh - Green Software? 

Khái niệm Green Software lần đầu xuất hiện từ năm 1990, nhưng được đặc biệt chú trọng trong những năm gần đây khi mà môi trường và tài nguyên đang gặp nhiều vấn đề và người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. 

Green Software, hay phần mềm xanh, đề cập đến việc phát triển phần mềm một cách bền vững, thân thiện và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ý nghĩa của Green Software không chỉ gói gọn trong bản thân nó mà còn rộng lớn hơn nữa, chính xác hơn là một xu hướng công nghệ mới nhắm đến việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên. 

Green Software mang lại những lợi gì? 

 • Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên: Green Software được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng và tài nguyên hơn so với các phần mềm thông thường, giúp tiết kiệm chi phí và giảm lượng khí thải carbon. 

 • Giảm ô nhiễm môi trường: Green Software giảm thiểu lượng khí thải carbon và các chất độc hại khác vào môi trường, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, giúp bảo vệ môi trường. 

 • Tăng tính bền vững: Green Software giúp tăng tính bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức bằng cách giảm chi phí và tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp. 

 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng: Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Green Software giúp các doanh nghiệp và tổ chức đáp ứng được yêu cầu này của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường. 

BnK Solution có thể làm gì trong xu hướng Green Software? 

Ngoài các biện pháp chuyên môn cần thực hiện từ khâu thiết kế và phát triển phần mềm, chúng ta có thể áp dụng ngay một số biện pháp đơn giản dưới đây: 

 1. Tắt máy tính khi không sử dụng, chuyển màn hình máy tính về chế độ tối. 

 2. Tối ưu hóa cấu hình máy tính để tiết kiệm năng lượng. 

 3. Sử dụng các phần mềm tiết kiệm năng lượng, phần mềm mã nguồn mở, dễ dàng tích hợp để phát triển và tái tạo. 

 4. Tái sử dụng các thành phần phần mềm để giảm thiểu lượng rác thải điện tử. 

 5. Xóa các tệp, thư mục, những thông tin mà mình không còn dùng đến trên các nền tảng, email... để giảm lượng tài nguyên mà nhà phát triển đang tiêu tốn để lưu trữ dữ liệu. 

 6. Sử dụng danh thiếp điện tử (BKard) thay thế cho các sản phẩm danh thiếp vật lý. 

 7. Giảm thiểu việc in ấn các tài liệu không thực sự cần thiết trong quá trình làm việc. 

Đó chỉ là những việc làm nhỏ và mọi người có thể không xem trọng nó. Tuy nhiên, suy cho cùng thì mọi đích đến đều cần bước khởi đầu, mọi thành quả lớn lao đều có sự đóng góp từ những điều nhỏ bé. Chính vì vậy, BnK Solution lựa chọn cùng nhau thực hiện từ những điều đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được, cho đến những điều khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn. Chỉ cần đoàn kết và không ngừng nỗ lực thì mục tiêu nào cũng có thể chạm đến. Hãy cùng BnK Solution hưởng ứng Green Software bằng cách thực hiện những việc làm ý nghĩa nhé! 

How can we help you? Contacts Us