UiPath Test Suite – New Solution for Automation Testing

calendar 19/06/2023

Software testing in general is an integral part of any software development project. Choosing a reliable, scalable, and powerful test application is a question many companies and development teams ask as soon as they embark on a new project. UiPath Test Suite is the answer to the above question.

UiPath Test Suite, which includes many service packages that support and interact with each other such as UiPath Studio, Orchestrator, Test Management Hub and Test Manager, forms a single package to provide user-friendly experiences that are easy to use and develop. development for anyone.

With many years of experience in the field of Automation and as a direct partner of UiPath, BnK has brought many practical values to businesses in the BFI field.

To find the suitable solution for your enterprise, please contact us immediately via email: sales@bnksolution.com

---------------------------------

UiPath Test Suite – Giải pháp mới cho Automation Testing

Kiểm thử phần mềm nói chung là một phần không thể thiếu của bất kỳ một dự án phát triển phần mềm nào. Việc chọn ứng dụng kiểm thử đáng tin cậy, có thể mở rộng và mạnh mẽ chính là câu hỏi mà nhiều công ty cũng như đội ngũ phát triển đặt ra ngay khi bắt tay vào một dự án mới. UiPath Test Suite chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.

UiPath Test Suite, bao gồm nhiều gói dịch vụ hỗ trợ và tương tác với nhau như UiPath Studio, Orchestrator, Test Management Hub và Test Manager, tạo thành một gói duy nhất để cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và phát triển cho bất kỳ ai.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Automation, đồng thời là đối tác trực tiếp của UiPath, BnK đã mang đến nhiều giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực BFI.

Để tìm được giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email: sales@bnksolution.com

How can we help you? Contacts Us