Using RPA to process documents with UiPath Document Understanding? 

calendar 15/05/2023

You must have noticed how time-consuming and labor-intensive document processing is? Besides, this job is more difficult when almost all the documents to be processed are always different in structure. That's why humans still have to spend most of their time handling this task every day. 

Automation is the best solution to replace and save human labor. However, to automatically process documents with different structure but still ensure accuracy is not an easy job, even for traditional automation software. But all of this becomes possible with UI Path Document Understanding. 

Let's find out how UiPath's robot can change your work? >>> UiPaht Document Understanding

UiPath has used AI to develop machine learning technology to help Robots handle a variety of documents well. Complex data such as: handwritten signatures, document structure, skewed or rotated documents, different file formats, low quality, etc. can all be solved simply with UiPath Document Understanding without much effort. That way, the human role in this process is merely directing and controlling the performance of the work that the Robots undertake. Finally, the solution to help you optimize work efficiency and save resources has been found. 

BnK Solution is always ready to support the installation, operation and maintenance of your system. 

Please contact us >>> Click Here

-----------------------------------------------------

Ứng dụng RPA trong xử lý tài liệu với UiPath Document Understanding?

Chắc hẳn bạn đã nhận thấy công việc xử lý tài liệu đang hao tốn thời gian và sức lao động như thế nào? Bên cạnh đó, công việc này càng thêm khó khăn khi hầu như các tài liệu cần xử lý luôn khác nhau về cấu trúc của nó. Đó là lý do tại sao con người vẫn phải dành phần lớn thời gian để xử lý công việc này mỗi ngày. 

Tự động hóa chính là giải pháp tốt nhất để thay thế và tiết kiệm sức lao động cho con người. Tuy nhiên, để tự động xử lý các tài liệu có cấu trúc khác nhau nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác lại là công việc không hề đơn giản, ngay cả đối với các phần mềm tự động hóa truyền thống. Thế nhưng tất cả những điều này lại trở nên khả thi với UiPath Document Understanding. 

Cùng tìm hiểu robot của UiPath có thể thay đổi công việc của bạn như thế nào

>>> UiPath Document Understanding: https://www.youtube.com/watch?v=ZiqaKeXuIos

UiPath đã sử dụng AI phát triển công nghệ máy học giúp cho các Robot có thể xử lý tốt nhiều loại tài liệu. Các dữ liệu phức tạp như: chữ ký viết tay, cấu trúc tài liệu, tài liệu bị lệch hoặc xoay, định dạng tệp khác nhau, chất lượng thấp,… đều có thể giải quyết đơn giản bằng UiPath Document Understanding mà không tốn nhiều công sức. Bằng cách đó, vai trò của con người trong quá trình này chỉ đơn thuần là điều khiển và kiểm soát hiệu xuất công việc mà các Robot đảm nhận.   

Cuối cùng thì giải pháp giúp bạn tối ưu hiệu quả công việc và tiết kiệm các nguồn lực đã được tìm ra.  
BnK Solution luôn sẵn sàng hỗ trợ triển khai lắp đặt và vận hành cũng như bảo trì hệ thống của Quý Doanh nghiệp.  

Hãy liên hệ với chúng tôi >>> Click Here 

Đội ngũ kỹ thuật của BnK Solution luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn!